Trường TH&THCS Phong Đông tổ chưc Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Hòa trong niềm vui hân hoan của năm học mới, năm học 2019-2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm học với chủ đề ” Đổi mới căn bản – toàn diện giáo dục và đào tạo“, Trường TH&THCS Phong Đông tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“.

      Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đòi hỏi nhà giáo phải không ngừng học tập, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức tác phong sư phạm. Thực sự mỗi người thầy là một tấm gương về đạo đức, để học sinh noi theo. Đây là dịp để mỗi cán bộ. viên chức nhà trường trao đổi, thảo luận và đánh giá những thành tích đạt được và nhìn nhận những hạn chế yếu kém, từ đó đề ra những giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Hôm nay ngày 27 tháng 9 năm 2019, được sự cho phép của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, trường TH&THCS Phong Đông tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới. Đây là những hình ảnh trong Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2019-2020 của nhà trường.

                                                                                                                             Người viết: Mai văn Hùng