Bài giảng dạy sinh hoạt chuyên môn năm học 2018-2019: Unit 13: Would you like some milk?

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bài giảng dạy sinh hoạt chuyên môn năm học 2018-2019: Unit 13: Would you like some milk?
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin Unit-13-Would-you-like-some-milk.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 1.56 MB
Ngày chia sẻ 24/12/2019
Lượt xem 144
Lượt tải 1
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Tác giả: Lê Thị Huyền Trang

Giáo viên Tiếng Anh

Trường TH&THCS Phong Đông