Báo cáo thực hiện công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2019

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 45/BC- BCĐ
Ngày ban hành 26/11/2019
Loại văn bản Báo cáo,
Trích yếu Căn cứ kết quả thực hiện duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã Phong Đông năm 2019; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ xã Phong Đông báo cáo kết quả thực hiện phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2019
Xem văn bản Xem Online
Tải về