Báo cáo tổng kết Chương trình phòng, chống ma túy từ ngày 01/01/2017 đến năm 2020

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 41 /BC-TH&THCS
Ngày ban hành 16/04/2020
Loại văn bản Báo cáo,
Trích yếu BÁO CÁO Tổng kết Chương trình phòng, chống ma túy từ ngày 01/01/2017 đến năm 2020 Nhà trường đã triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống ma túy; xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền đến CB,GV,NV và học sinh trong toàn trường....
Xem văn bản Xem Online
Tải về