ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019-2020

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đại hội liên đội năm học 2019-2020 Đại hội đánh giá phong trào hoạt động Đội và sao nhi đồng  năm học 2018-2019 và phương hướng hoạt động năm học 2019-2020. Đại hội đẫ bầu ra được 20 Đội viên xuất sắc nhất vào BCH liên đội năm học 2019-2020. Trong đó Trần Hồng Huyễn được bầu Liên Đội Trưởng, và Liên Đội phó Lê Thị Tuyết Sương, Danh... ...