báo cáo hưởng ứng tuần lễ không thuốc lá

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH&THCS PHONG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phong Đông, ngày  29 tháng 5 năm 2020

 

BÁO CÁO

V/v thực hiện tuần lễ Quốc không thuốc lá năm học 2019-2020

 

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận

Căn cứ công văn số 515/VP-NCTH ngày 20/5/2020 của Chánh văn phòng UBND huyện. V/v tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giói không thuốc lá, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2020.

Căn cứ công văn số 1378/SYT-NVYT ngày 14/5/2020

Căn cứ tình hình thực tiễn của trường TH&THCS Phong Đông báo cáo gồm những nội dung sau:

 1. Công tác triển khai thực hiện công phòng chống tác hại của thuốc lá.
 2. Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Tổ chức quán triệt cho CBGVNV và học sinh ý thức chấp hành tốt “Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục” ban hành kèm theo công văn số 515/VP-NCTH ngày 20/5/2020
 3. Thực hiện tích hợp, lồng ghép giáo dục cho học sinh về tác hại của thuốc lá trong các môn học, trong các hoạt động GDNGLL, hoạt động Đội.
 4. Kết hợp tuyên truyền công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cha mẹ, người thân học sinh trong các buổi họp phụ huynh học sinh, vận động các em về nhà tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân không hút thuốc lá.
 5. Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá và Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5).
 6. Tổ chức cho CBGVNV, học sinh, cha mẹ học sinh cam kết thực hiện môi trường giáo dục lành mạnh, không thuốc lá trong nhà trường.
 7. Công tác phòng chống thuốc lá trong nhà trường là tiêu chí đánh giá thi đua của tập thể CBGVNV và học sinh nhà trường.
 8. Nghiêm cấm việc mua, bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại phạm vi trong và ngoài nhà trường. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng trường. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương để hỗ trợ, tư vấn và cai nghiện thuốc lá cho người hút thuốc.
 9. Tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn đối với sức khỏe và xã hội; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn; về quyền của trẻ em không bị ép buộc hoặc khuyến khích sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn. Chú trọng truyền thông, giáo dục cho học sinh, về tuổi được phép mua, được phép uống rượu, bia và đồ uống có cồn; kỹ năng từ chối uống rượu, bia;
 10. Không bán rượu bia và đồ uống có cồn trong trường học. Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn các hoạt động buôn bán, tiếp thị các sản phẩm rượu bia và đồ uống có cồn trong và xung quanh trường học. Phối hợp với cơ sở y tế địa phương để chủ động phát hiện sớm và can thiệp giảm tác hại cho người đã lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn.
 11. Kết quả công tác triển khai thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học đã đi sâu vào trong các hoạt động của nhà trường.

* Kết quả:

100% CBGVNV thực hiện không hút thuốc lá và giáo dục học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Không có hiện tượng hút thuốc lá, rượu bia trong trong nhà trường.

Trên đây là báo cáo viêc thực hiện tuần lễ Quốc không thuốc lá của trường TH&THCS Phong Đông năm học 2019-2020.

                                              HIỆU TRƯỞNG