Tuyên truyền Ngày sách Việt Nam và Hội thi Khắc ghi lời Bác Năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Ngày Sách Việt Nam với chủ đề “Cha mẹ cùng con đọc sách” năm 2019

Các hoạt động:

– Tổ chức cuộc thi xếp sách nghệ thuật.

– Tổ chức hội thi lễ hội bánh dân gian Nam bộ.

– Tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian.

– Tổ chức thi vẽ tranh minh họa theo sách những câu chuyện về Bác.

– Tổ chức Hội thi ảnh về khoảnh khắc đẹp với chủ đề: “Cha mẹ cùng con đọc sách”.

– Tổ chức triển lãm thư pháp.

– Tổ chức Hội thi “Khắc ghi lời Bác” tuyên truyền tác phẩm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Địa điểm: tại trường THCS Thị Trấn, khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận

Thời gian: Hoạt động trang trí, trưng bày sách cho các gian hàng triển lãm vào lúc 14h ngày 26/4/2019; Các hoạt động của ngày Sách Việt Nam diễn ra đến 22h ngày 27/4/2019.

2. Hội thi “Khắc ghi lời Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019)

Nội dung: Trả lời các câu hỏi liên quan đến Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 23-KH/HU, ngày 11-10-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-05-2016 của Bộ Chính trị; Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hình thức:

Vòng 1. Bài ca dâng Bác: 50 điểm

Vòng 2. “Khắc ghi lời Bác” (Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và Bản Di chúc của Bác): 100 điểm

Vòng 3. “Nhớ lời căn dặn theo Di chúc của Bác” (Cán bộ, đảng viên, giáo viên Vĩnh Thuận nhớ lời Di chúc, nguyện sống, làm việc, lao đông và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại): 100 điểm

Thời gian, địa điểm:

Vào lúc 18 giờ ngày 27-4-2019 (thứ bảy), tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận, Khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang.